Výroba šumivých vín

 

Když kupujete špičkové šumivé víno, nepochybně platíte za značku produktu. Zároveň však platíte i za pečlivou, časově a finančně náročnou metodu, jež přeměňuje nepříliš chutné tiché víno s vysokým množstvím kyselin a poměrně nízkým obsahem alkoholu v mnohem lepší, okouzlující šumivé víno s výrazným chuťovým projevem a osvěžujícími bublinkami. Šumivé víno umožňuje ze zjevně nedozrálých hroznů udělat cosi navýsost zvláštního.

stažený soubor_1 stažený soubor (1)_1 stažený soubor (2)_1

 

Škála sycených vín je neuvěřitelně široká, sahající od vybraného šampaňského přes osvěžující sekt až po obyčejné perlivé víno. Vyznat se v pestré nabídce vín nebývá právě jednoduché. Důvody jsou různé, nejde jen o to, že produkty mají nejednotné označení, které se liší podle země původu, o kvalitě vína rozhoduje i celá řada dalších faktorů, jejichž spektrum zahrnuje druh použitých vín a jejich scelování, různé výrobní postupy či zdánlivé detaily jako typ láhve a zátky.

Proměna neutrálního kyselého vína v jemné šumivé víno začíná na sklonku zimy, po ochutnání a smíchání tichých vín z různých odrůd (tzv. kupáži či asembláži). Příprava kupáže, která je základem přípravy sektů, je velkým uměním. Každoroční vytváření vyrovnané směsi je úkolem pro skutečné odborníky, jejichž úkolem je zajištění požadované kvality vína.

Jen šumivé víno vyrobené kompletně metodou kvašení v láhvi se může chlubit, že bylo zhotoveno tzv. klasickou či tradiční metodou. Všechna vína v našem sortimentu jsou vyrobena právě touto metodou. Výsledná směs získaná kupáží se naplní do lahví spolu s přesně odměřeným množstvím tirážního likéru a láhve se uzavřou dočasnou zátkou. V láhvi dochází k druhotnému kvašení, ale tentokrát vznikající oxid uhličitý nemá kam unikat a zůstává ve víně v podobě bublinek, víno se přirozenou cestou sytí oxidem uhličitým.

Sekt se nechává ležet na kalech nejméně devět měsíců, u nás je to nejméně 12 měsíců. Čím je tato doba zrání delší, tím je chuť šumivého vína komplexnější. Před uvedením na trh se kvasný kal, který by ihned vytvořil zákal, musí odstranit. To se dělá tzv. setřásáním (remuáží). Láhve se pozvolna obracejí, buď ručně po několik týdnů ve speciálních stojanech zvaných pupitres nebo rychleji mechanicky, čímž sediment sklouzne do hrdla láhve. Hrdlo se poté zamrazí a zmrzlé zbytky uhynulých kvasinek po odstranění zátky vyletí ven. Tomu se říká odkalení či odstřelení kalů (degoržování). Při tom se přirozeně ztratí i malé množství samotného sektu, které se doplní dávkou expedičního likéru (připraveného ze sektu, vína a hroznového cukru), jeho složení závisí na stylu vína a požadovaném zbytkovém cukru. Obsah zbytkového cukru nepředstavuje žádné kvalitativní hledisko, jde o prostou záležitost chuti. Na začátku 20. století byla například poptávka po sladkých vínech, dnes je zájem spíše o druhy suché.

stažený soubor (3)_1 stažený soubor (4) stažený soubor (5)